UAB „Miško ranga“ dirba medienos ruošos ir miškų ūkinius darbus. Tai pat perka mišką su žeme arba išsikirtimui, parduoda žaliavinę medieną ir malkas.

Pagrindinės įmonės teikiamos paslaugos:

1. MIŠKO KIRTIMAS.

Įmonė kerta įvarių rūšių mišką, sutvarko vėjovartas, atsodina kirtavietes. Darbus atlieka rankiniu bei mašininiu būdu. Įmonės komanda turi ilgametę patirtį, todėl medienos ruošos ir miškų ūkio darbus atlieka kokybiškai ir profesionaliai.

2. MEDIENOS IŠTRAUKIMAS (IŠVEŽIMAS).

Įmonė sparčiai ištraukia (išveža) su medvežėmis pagamintus medienos sortimentus, malkinę medieną, kirtimo atliekas į tarpinius miško sandėlius.

3. MIŠKŲ ŪKINIAI DARBAI.

Želdo kirtavietes, atsodina pažeistus sodmenis, atlieka želdinių ir žėlinių priežiūros darbus.

4. MIŠKO PIRKIMAS.

Perka mišką su žeme arba statų mišką išsikirtimui visoje Lietuvoje. Perka įvairaus amžiaus miškus, jaunuolynus, bręstančius, brandžius ar net perbrendusius miškus. Tvarko dokumentus miškų kirtimui. Už perkamą mišką siūlo geriausią rinkos kainą.

5. MEDIENOS PARDAVIMAS.

Parduoda įvairią žaliavinę medieną, malkas, kirtimo atliekas.

Miško tvarkymo darbai atliekami visoje Lietuvoje!
MIŠKŲ ŪKINIUS IR MEDIENOS RUOŠOS DARBUS UAB "MIŠKO RANGA" ATLIEKA KOKYBIŠKAI IR PROFESIONALIAI !